2022. Exhibition "BLINK / MIRKSNIS". Gallery "Arterija". Kaunas European Capital of Culture.


Gali būti, kad mirksnis yra trumpiausias fiziologinis žmogaus judesys, kurį mes pajėgūs fiksuoti juslėmis. Būtent todėl jis tapo smulkiausio laiko vieneto pavadinimu. Niekas netrunka trumpiau nei akimirka ir niekas nėra taip sunkiai sugaunama. Tuo pačiu filosofijoje akimirksnis tapo ir vartais į amžinybę – sustabdyta akimirka tampa beribe ir ištįsta anapus chronologinio laiko, akumuliuojančio akimirkas, rėmų. Galbūt fotografijos – šio akimirkų medžioklės meno – žavesys ir yra būtent gebėjime kurti sugautos akimirkos įspūdį. Jos jau seniai nebėra, bet ji vis dar čia, ištįsusi nelyg Salvadoro Dali laikrodžiai, be aiškios pradžios ir pabaigos. Tokią sugautą akimirką matome Romualdo Požerskio fotografijoje – skersgatvis fiksuojamas kažkurią tolimą 1975-ųjų metų dieną ir šiandien eksponuojamas lygiai ten pat, vietoje, kuri, atrodytų, nei kiek nepakito, ir kartu tikrai nėra ta pati. Vienintelio judančio anos akimirkos objekto priartinimas – nelyg bandymas suvokti, kas gi ten buvo sustabdyta – išryškina tik fotografinį „grūdą“, kaip jau praėjusio laiko patiną. Laikas nestoja niekam, o sustabdyta akimirka galiausiai tėra iliuzija – laikas vinguriuoja lyg nesvarumo būklėje plevenantis audeklas, vis naujais rakursais atskleidžiantis savo efemerišką ir nesugaunamą esatį, tuo primenantis ir kitą akimirkos aspektą – kiekviena ji unikali ir neatkartojama. Neįmanomas ne tik akimirkos, bet ir akimirkų kontinuumo sustabdymas. Jos skrieja viena paskui kitą kaip begalinio traukinio vagonai, nes laikas negali sustoti – žmogaus negalimybė nemirksėti tą tik paveikiai iliustruoja.
 
Viktoras Bachmetjevas

Ekspozicijos autorius: Saulius Paliukas (VDA Kauno fakultetas)
Ekspozicijos bendraautorius: Romualdas Požerskis
Ekspozicijos bendraautorius / architektas / kuratorius: Rimantas Giedraitis (VDA Kauno fakultetas)
Kūrybinė grupė: Mykolas Deveikis, Evelina Simokaitytė, Žymantė Saveraitė, Nojus Armonas Saveraitė (VDA Kauno fakulteto studentai)
Ekspozicijos organizatoriai: Jonas Audėjaitis, Rimantas Giedraitis (VDA Kauno fakultetas) 


Saulius Paliukas © 2007 Lithuania